Kotber.hu

A szerződést biztosító mellékkötelezettség

A kötbér

A polgári jogban a kötbér a szerződést biztosító mellékkötelezettségként a kötelezett által meghatározott pénzösszeg megfizetésének a vállalása arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, a szerződés nem teljesíti vagy nem szerződésszerűen teljesíti.[1]

Kötbért kikötni érvényesen csak írásban lehet.

Funkciója

Nem-teljesítési kötbér esetén a jogosult a kötbért akkor követelheti, ha a szerződés lehetetlenül vagy a kötelezett felróható késedelme miatt, érdekmúlását bizonyítva elállási joggal élhet. Az érvényesítés esetén teljesítés nem követelhető.

Késedelmi, illetve hibás teljesítési kötbér esetén a kötbér alapját és mértékét a szerződésszegéssel érintett szerződési értékhez kell igazítani. Érvényesítése esetén a kötelezett nem mentesül a teljesítési kötelezettség alól.[2]

Minimum-átalánykártérítés funkciója van a kötbérnek.

Kérdése van?

Aquilla Muscas

Test Ügyvédi Iroda

Kapcsolat

On-Line Consultation

Statisztika

Mai megtekintések:73
Havi megtekintések1682

2016-10-21